Més Servicis


Tal com avancem en la presentació de la nostra web, Espais per conviure Coop.V entén els espais comuns dels edificis com a oportunitats per a dotar d’un valor addicional a la seua comunitat de propietaris. Per a això, relacionem a continuació, diferents possibilitats de projectes a realitzar en la seua comunitat, previ estudi tècnic del mateix:

Pot sol·licitar-nos informació si esta interesado/a en alguna de les propostes o servicis que oferim, o fer les seues pròpies propostes, per qualsevol de les vies de contacte que posem a la seua disposició.

Espais per Conviure Coop.V – Entrevistat per LEVANTE TV

Horts urbans en cobertes comunitàries

Estudiar la dita possibilitat, per a generar consum propi, o bé per a generar uns xicotets ingressos addicionals, fomentant amb això al mateix temps, un consum responsable i respectuós amb el nostre entorn.

Més Informació.

Ascensors Ecològics

Gestionem la instal·lació d’ascensors pensats perquè l’energia que es produïx durant el moviment del mateix, siga reutilitzada per a alimentar altres servicis comuns de la comunitat (llum escala, bombes d’aigua, etc) , o inclús per a les pròpies vivendes, amortitzant la inversió realitzada d’una forma molt més ràpida, i disminuint el consum d’energia elèctrica, amb la disminució de l’impacte ecològic que això suposa.

Més Informació.

 

ASSESSORAMENT D'AUTOCONSUM EN COMUNITAT I PARTICULAR

Us assessorem per estudiar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum del vostre habitatge o Comunitat

Elaboració de projectes paisatgístics y d’horticultura

En urbanitzacions i concentracions de cases amb espai suficient per a això, podent convertir-se en espais per a l’aprenentatge dels mas xicotets a l’estar en contacte directe amb la naturalesa i el seu cicle, encara que siga a xicoteta escala, i per als majors pot representar igualment una oportunitat de tindre xicotets espais saludables prop de casa. 

Més Informació.

 

Assessoria Fiscal, Laboral i Comptable

ASSESSORIA FISCAL, LABORAL I COMPTABLE per a la gestió de la seua empresa (SL, SA, Comunitat de Béns, Cooperatives , Associacions, Autónomos…) , així com la realització de Declaracions de Renda a nivell particular.

Espais-per-Conviure-Coop-V-Tarifas-Asesoria

Més Informació.

 

 

Publicitat Exterior

Per la nostra experiència prèvia amb empreses del sector de la publicitat, podem gestionar el lloguer de l’edifici com a suport publicitari, a través de la col·locació de cartells, murals, etc., que suposen un ingrés extra que ajude a una millor gestió dels gastos comunitaris.

Més Informació.

Eliminació de barreres arquitectòniques

Pensem en les persones amb alguna minusvalidesa i persones amb mobilitat reduïda, i el nostre objectiu, és pensar en com fer mes còmode l’accés i l’eixida, tant de la pròpia vivenda com de l’edifici, eliminant els elements que obstaculitzen o impedixen la mobilitat.

Més Informació.

 

Gestió de lloguers y venda d’Immobles

Si disposa d’algun pis, garatge o qualsevol altra propietat que necessite llogar o vendre, no dubte a contactar amb nosaltres, li assessorarem per a resoldre totes les seues inquietuds tècniques, financeres i legals respecte al seu immoble. També gestionem el certificat d’eficiència energètica, obligatori per a l’arrendador/vendedor a l’hora de promocionar el seu immoble i d’obligada entrega junt amb el contracte d’arrendament o venda.

 

 

COL·LABORADORS D'ASSEGURANCES ÈTICS AMB ARÇ COOPERATIVA

Les assegurances ètiques es basen en la mutualitat, que identifica l’assegurança com un instrument comunitari, l’equitat, que garanteix l’accés universal a aquesta forma de finançament, i la transparència, que proposa una relació entre iguals.