Professionals en L’Administració de Finques

 

L’equip humà d’Espais per conviure Coop.V, està compost per persones amb àmplia experiència en l’administració i gestió integral d’edificis, oferint solucions en l’àmbit administratiu, tècnic i jurídic, assegurant l’eficàcia en la gestió i un estalvi en costos per als propietaris.

Com a administradors col·legiats, disposem de totes les garanties i el control tècnic del Col·legi Professional d’Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana. El nostre despatx es dirigix a finques urbanes, complexos residencials, garatges, apartaments, locals, etc., i el nostre àmbit d’actuació cobrix València i àrea metropolitana.

El nostre interés residix, en tots els casos, en la busca més eficient, econòmica i socialment justa, buscant els servicis necessaris per a atendre les possibles necessitats de reparacions i manteniment de l’immoble, valorant la viabilitat de projectes impulsats pels propis comuners.

contacteadministradores-colegiados